در خوراکی هایی مانند دوغ کفیر و لبنیات ترش وجود دارد

عملکرد

  • پروبیوتیک ها باکتری هایی زنده اند که بصورت فعال در روده ی انسان وجود دارند
  • پروبیوتیک ها می توانند در بین باکتری های موجود در روده جای گیرند و قسمتی از فلور میکروبی روده شوند

اطلاعات: در روده تریلیون ها باکتری زندگی می کنند. این کلونی طبیعی شامل ۴۰۰ الی ۵۰۰ نوع مختلف باکتری است که برای عملکرد درست روده اهمیت دارند. این باکتری ها به هضم غذا و نیز سیستم ایمنی روده کمک می کنند