پروتئین شیر است

 

عملکرد

  • هضم لاکتوز را در افرادی که به آن حساسیت دارند آسان می سازد