با عشق از طرف Orthomol 

 

ما به عنوان یک شرکت موفق دوست داریم از مردمی که نیازهای خاصی دارند حمایت کنیم. با این دیدگاه بیشتر فعالیت های اجتماعی و تعهدات ما تنها یک پیام دارد: با عشق از طرف Orthomol. کار کردن برای کمک به مردم خواسته ی قلبی ما است.

برای یک رژیم متعادل

ما در پروژه های متعددی شرکت کرده ایم و اکثرا بهبود رژیم غذایی متعادل و یا روش زندگی سالمی را ارائه کرده ایم. از سال ۲۰۱۴ تا کنون برای کودکان کریستین و خیریه جوانان DIE ARCHE پول جمع کرده ایم، به عنوان مثال به عنوان بخشی از برنامه ی سالانه ی کریسمس. کمک های اهدایی ما هر روزه برای تهیه میوه و سبزیجات برای تمام نقاط آلمان بکار می رود.

170201content_img_arche

 

رویداد های داخلی

ما رویدادها و برنامه های خود را برای کمک به خیریه برگزار می کنیم. تعهدات اجتماعی ما حتی در کار کارآموزان ما نیز در اولویت است: به طور مثال آنها هر سال مسابقات فوتبال خیریه برگزار می کنند. تمام عایدات به نفع افراد مختلفی در استان هزینه می شود مثلا برای کودکانی که بیماری های خاص دارند و یا به درمان های ویژه ای نیاز دارند. و تمام فعالیت های ما از قبل برنامه ریزی شده اند: ما دوست داریم کار با شرکایمان در لانگنفلد را ادامه دهیم تا آرزو های بیشتری به تحقق بپیوندد. 

170201content_img_fussball

 

پروژه های تحصیلی در Orthomol 

ما در پیشرفت پروژه های تحصیلی متنوعی در Mettmann، محل اصلی شرکت در لانگنفلد، شرکت کرده ایم. برای مثال ما فعالانه از شبکه همکاری بین مدرسه و اقتصاد حمایت می کنیم و همکار آموزشی دبیرستان Bettine-Von-Armin در لانگنفلد، باقی مانده ایم.